Tin học (53)

Giáo án PM ANATOMY giải phẩu người

Giáo án PM ANATOMY giải phẩu người BÀI 10. LÀM QUEN VỚI GIẢI PHẨU CƠ THỂ NGƯỜI BẰNG PHẦN MỀM ANATOMY Môn: Tin học 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 6 CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 22-23

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 6 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bồi dưỡng hsg tin 7

ÔN THI PHẦN LÝ THUYẾT Chương 1 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL MÔN: TIN HỌC 7 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài tập IOE lớp 5

Bài tập IOE lớp 5 Bài tập luyện IOE qua các vòng-chương trình tiểu học Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Tin 9 cv5512

Giáo án Tin 9 cv5512 Năm học 2021-2022 Môn: Tin Học 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài thi giữa kì II môn Tin học

Bài thi giữa kì II môn Tin học BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 5 Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TIn học 6, học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Tiết 35: Lớp 6 Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


50 đề thi vào 10 theo chuẩn cấu trúc đề

50 đề thi vào 10 theo chuẩn cấu trúc đề  ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 1 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Excel VBA Notes for Professionals

Tài liệu cơ bản Excel Excel VBA Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


HTML5 Notes for Professionals

HTML5 Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

ANH-9_TP3.doc
  • 11/11/2021
  • 9
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu