Sinh Học (60)

Giáo án KHTN 7 (Sinh)

PHẦN 3: VẬT SỐNG CHỦ ĐỀ 8: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT BÀI 17 VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT Khoa học tự nhiên 7 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Sinh học 10 5512

Giáo án Sinh học 10 5512 PHẦN MỘT GIỚI  THIỆU CHUNG VỀ  THẾ  GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Môn: Sinh Học 10 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9

Tài liệu tham khảo nhé các bạn TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 CHUYÊN ĐỀ 1. MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC MÔN: SINH HỌC 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Bộ đề bồi dưỡng hsg sinh 9

Cùng tham khảo nha các bạn ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HSG MÔN: SINH HỌC 9 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh_lớp 9_ Chương I Khai quát về cơ thể người

Tài liệu giành cho giáo viên Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh lớp 8 và 9  Chương 1 khái quát về cơ thể người Môn: Sinh học Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh_lớp 9_ Chương II Vận động

Tài liệu giành cho giáo viên và học sinh Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn sinh học lớp 8 và 9 Chương II Vận động Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 8

Tài liệu giành cho học sinh, giáo viên Môn sinh học lớp 8 và 9 Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


bài 48 , bài 55, bài 59 Môn sinh học

Bài 49: Quần thể xã sinh vật  Bài 55: Ô nhiễm môi trường tiếp III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - Hạn chế ô nhiễm không khí Môn: Sinh học Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI SINH HỌC 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI SINH HỌC 9 - THÀY NGUYỄN DUY KHÁNH CHƯƠNG 1: CÁC THÍ  NHIỆM CỦA MENĐEN Môn: Sinh Học 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Đề ôn tập sinh học 9 cuối kỳ 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Câu 1: Cá Rô phi ở Việt Nam có giới hạn về nhiệt độ từ 5,6 0C đến 420C. Giá trị 5,6 0C và 420C được gọi là A. Giới hạn sinh thái B. Khoảng thuận lợi C. Điểm gây chết D. Điểm cực thuận Câu 2: Các loài ong có thể bay xa tổ hàng chục kilômet để kiếm mật hoa. Nhân tố nào sau đây giúp các loài ong này định hướng di chuyển trong không gian? A. Độ ẩm B. Nhiệt độ C. Không khí D. Ánh sáng Câu 3: Động vật nào sau đây có tập tính ngủ đông? A. Nhạn Bắc Cực B. Gấu Bắc Cực C. Trâu D. Bò Câu 4: Tầng cutin dày trên bề mặt lá của cây sống ở vùng nhiệt đới có tác dụng nào sau đây? A. Giảm diện tích tiếp xúc của lá với ánh sáng B. Hạn chế thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao C. Tạo lớp cách nhiệt, giữ ấm cho lá cây D. Giảm diện tích tiếp xúc của lá với không khí lạnh, giữ ấm cho cây Câu 5: Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? A. Trâu rừng sống thành bầy có khả năng tự vệ Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu