Lịch sử (105)

Khảo sát lịch sử 2022

Đề cương khảo sát môn Lịch sử lớp 9 Năm học: 2021- 2022 Môn: Lịch sử 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến KNTT

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến Kết nối tri thức Môn: Lịch sử 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ÔN THI GIỮA KÌ 1 – LỚP 10

ÔN THI GIỮA KÌ 1 – LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


SƠ ĐỒ TƯ DUY: Bài 19 Sử 10

SƠ ĐỒ TƯ DUY: Bài 19 Sử 10 Bài 19 Những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV Môn: Lịch Sử 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 6 Khởi nghĩa hai bà trưng

Bài 6 Khởi nghĩa hai bà trưng KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Lịch Sử 4 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án powerpoint sử 9 bài 5

Giáo án PowerPoint Tiết 5 – Bài 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Môn: Lịch Sử 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Lịch sử 10 Cánh diều

Giáo án Lịch sử 10 Cánh diều Năm học 2022-2023 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO Chương 1: Tại sao cần học lịch sử ?  Môn: Lịch sử 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Lịch sử 8 theo cv5512

PHẦN I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Chương I:  THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) MÔN: LỊCH SỬ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TIẾT 27- Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Các bạn tham khảo nhé TIẾT 27- Bài  22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG  TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM  NĂM 1945 Môn: Lịch Sử 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu