Đề thi (2302)

chuyên hóa quốc học huế 2020

QUỐC HỌC HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC Năm học 2020 - 2021 Khóa ngày 18 tháng 7 năm 2020 Môn thi: HÓA HỌC (CHUYÊN) Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10- ĐỀ SỐ 2 Năm học: 2022-2023 Thời gian: 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - LẦN 2 NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: TOÁN   Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 ĐỢT 2- KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 2 ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH 10 Năm học: 2021 - 2022 Môn: VĂN Lớp: 9 Thời gian: 120 phút  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - LẦN 2 NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Đề giữa kì 2 môn Tiếng Anh

đề thi kì 2 môn tiếng anh I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. Môn: Tiếng anh Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


10 đề TA thi thử của ĐHQG HÀ NỘi vào 10

ĐỀ THI THỬ SỐ 01 KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2020-2021 MÔN THI: TIẾNG ANH  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


20 BỘ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

20 BỘ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2022 (KÈM FILE NGHE) Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Giaivan....
  • 01/03/2022
  • 19
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu