Ngữ Văn (943)

NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN 9 HK II

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2021-2022 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ÔN TẬP NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

ÔN TẬP: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Dạng 1: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Môn: Ngữ văn Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ CƯƠNG HÓA 11 HỌC KÌ 2 TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN

ĐỀ CƯƠNG HÓA 11 HỌC KÌ 2 TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Sổ tay Ngữ Văn 9

Sổ tay Ngữ Văn 9 Sở tay kiến thức  Môn: Ngữ văn lớp 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


GIÁO ÁN KÌ 2 VĂN 9-5 HĐ

GIÁO ÁN KÌ 2 VĂN 9-5 HĐ BÀN VỀ ĐỌC SÁCH ( Trích) Chu Quang Tiềm Môn: Ngữ văn Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


TỔNG HỢP ĐỀ THI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN 9 NGHỊ LUẬN VĂN HỌC MÔN: VĂN 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 1

ĐÁP ÁN NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 1 KÌ THI  THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 1

ĐỀ NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 1 KÌ THI  THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Đề thi thử THCS

Đề thi thử vào 10 ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 2 - 2022 Môn: Ngữ văn lớp 9 Thời gian làm bài: 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Giáo án ngữ văn 7 đầy đủ

Giáo án ngữ văn 7 đầy đủ Chủ đề tích hợp: Bố cục, tính liên kết và mạch lạc trong văn  bản nhật dụng (gồm các bài: Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Cuộc chia tay của những con búp bê; Liên kết trong văn bản; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản) Thời lượng: 8 tiết Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu