Ngữ Văn (1179)

Ngữ văn 6-Những cánh buồm-chân trời sáng tạo

Giáo án PowerPoint Ngữ văn 6-Những cánh buồm-chân trời sáng tạo Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Ngữ văn 6-Hội thổi cơm thi ở đồng vân

Giáo án PowerPoint Ngữ văn 6-Hội thổi cơm thi ở đồng vân Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ VĂN 6 KKTT

ĐỀ VĂN 6 KKTT Ôn luyện đề 2 văn 6 kì 2 Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Văn học nhật bản

BIỂU TƯỢNG TRONG BỘ BA TÁC PHẨM XỨ TUYẾT, NGÀN CÁNH HẠC, CỐ ĐÔ CỦA YASUNARI KAWABATA Chuyên ngành: Văn học nước ngoài  1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


50 ĐỀ NGOÀI SGK LUYỆN VĂN 6 MỚI CƠ BẢN

50 ĐỀ NGOÀI SGK LUYỆN VĂN 6 MỚI CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


NGỮ VĂN 7 - PHỤ ĐẠO CHIỀU

GIÁO ÁN DẠY CHIỂU NGỮ VĂN 7 KNTT NGỮ LIỆU NGOÀI CT Tuần 1-2: Thực hành đọc hiểu truyện ngắn Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Ôn tập Đây Thôn Vĩ Dạ

Ôn tập Đây Thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Chức năng văn học

Chức năng văn học Đây là tài liệu chức năng văn học sẽ giúp cho các bạn thi HSG. Các thầy cô và các bạn học sinh tham khảo ạ. Môn: Văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


PPT Bài 13: Điệp Ngữ

Giáo án PowerPoint Bài 13: Điệp Ngữ Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Cách làm bài nghị luận

TIẾT 116-117-118-119-120   NGHỊ  LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN ( HOẶC ĐOẠN TRÍCH) Môn: Ngữ văn 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu