Giáo án PTNL (76)

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 9 - HKI - VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án chủ đề Văn bản nhật dụng 9 mới nhất GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 9 - HKI - VĂN BẢN NHẬT DỤNG Tài liệu đầy đủ chi tiết theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo


Giáo án PTNL Đại số 10

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Trong bài viết này CLB HSG Hà nội xin giới thiệu Giáo án PTNL Đại số 10. Giáo án được biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy tải ngay Giáo án PTNL Đại số 10. CLB HSG Hà nội luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!


Giáo án vật lý 11 cơ bản HK1

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án vật lý cơ bản HK1 có đầy đủ các tiết của học kì 1. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án vật lý cơ bản HK1 có đầy đủ các tiết của học kì 1. Giáo án vật lý cơ bản HK1 có đầy đủ các tiết của học kì 1 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy đại số 10. Hãy tải ngay Giáo án vật lý cơ bản HK1 có đầy đủ các tiết của học kì 1. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án tin 12 bài 4 theo 5512

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Tin 12 theo cv 5512


Giáo án tin 12 bài 3

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Bài 3 tin 12 theo 5512


Giáo án tin 12 bài 1

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. bài 1 tin 12 theo 5512


Giáo án Văn 7 PTNL HK2 Trường Trần Phú Soạn mới, đầy đủ, chi tiết (hơi dài)

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án Văn 7 PTNL HK2 Trường Trần Phú Soạn mới, đầy đủ, chi tiết (hơi dài). Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án Văn 7 PTNL HK2 Trường Trần Phú Soạn mới, đầy đủ, chi tiết . Giáo án Văn 7 PTNL HK2 Trường Trần Phú Soạn mới, đầy đủ, chi tiết là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Văn 7. Hãy tải ngay Giáo án Văn 7 PTNL HK2 Trường Trần Phú Soạn mới, đầy đủ, chi tiết . Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


KHGD TIN 9 THEO 5512 Năm học 2021 - 2022

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KHGD TIN 9 THEO 5512 Năm học 2021 - 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu KHGD TIN 9 THEO 5512 Năm học 2021 - 2022. KHGD TIN 9 THEO 5512 Năm học 2021 - 2022 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy TIN 9 . Hãy tải ngay KHGD TIN 9 THEO 5512 Năm học 2021 - 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022. Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022. Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy đại số 8. Hãy tải ngay Giáo án đại số 8 cả năm 3 cột năm 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất.


Giáo án Văn 7 - học kì 2 được soạn theo hướng dẫn điều chỉnh - công văn 3280

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án Văn 7 - học kì 2 được soạn theo hướng dẫn điều chỉnh - công văn 3280. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án Văn 7 - học kì 2 được soạn theo hướng dẫn điều chỉnh - công văn 3280. Giáo án Văn 7 - học kì 2 được soạn theo hướng dẫn điều chỉnh - công văn 3280 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Văn 7 - học kì 2. Hãy tải ngay Giáo án Văn 7 - học kì 2 được soạn theo hướng dẫn điều chỉnh - công văn 3280. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Tài liệu mới download

Từ vựng Flyers
  • 06/05/2023
  • 80
  • 14

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu