Lớp 4 (860)

ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 4 HỌC KÌ I

ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 4  HỌC KÌ I Môn: Tiếng anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 - ANH 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 - ANH 4 Đây là bản tóm tắt nội dung cơ bản kiến thức lớp 4 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Lịch sử 4 Bài 15 Nước ta cuối thời trần

Powerpoint giảng dạy  Lịch sử 4 bài 15: Nước ta cuối thời trần Môn: Lịch sử 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1,2,3 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Giáo án PowerPoint Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca Theo Xu-khôm-lin-xki Môn: Tiếng Việt 4  1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Unit 3 What day is it today

Giáo án PowerPoint Unit 3 What day is it today Môn: Tiếng Anh 4 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4

DẠNG TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG CÓ GIẢI CHI TIẾT Môn: Toán Lớp  4 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


KHOA HỌC LỚP 4

Tài liệu khoa học giúp các em ôn tập tốt BÀI 1 – CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


GIÁO ÁN TIẾNG ANH 4 NEW 2345

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 4 NEW 2345 2 Cột chuẩn Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học 1.PP DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM 1. Khái niệm dạy học trải nghiệm Học trải nghiệm là phương pháp khuyến khích người học khám phá, thử nghiệm trực tiếp với kiến thức, hình thành các khái niệm và đưa ra các phân tích, kết luận của bản thân về kiến thức ấy. Trong đó, giáo viên chỉ đóng vai trò là người định hướng, định hình nên hành vi tích cực cho người học. Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu