Văn 6 (108)

Chuyên đề văn 6 kì 1

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. chuyên đề văn 6 kì 1


Giáo án ngữ văn 6 KNTT học kì 2 theeo cv 5512 bản chuẩn

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án ngữ văn 6 KNTT học kì 2 theeo cv 5512 bản chuẩn


Câu hỏi trắc nghiệm văn 6 – HK 1 ( CTST)

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Câu hỏi trắc nghiệm văn 6 – HK 1 ( CTST). Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 


ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN 6


Ngữ văn 6-Bài soạn bộ cánh diều - ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 2 - THẠCH SANH

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Bài soạn bộ cánh diều - ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 2 - THẠCH SANH


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. TIÊU CHÍ CHỌN NGỮ LIỆU ĐỌC:  NGỮ LIỆU KHÔNG LẤY TRONG VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRÊN LỚP NHƯNG PHÙ HỢP VỀ CHỦ ĐỀ VÀ ĐIỂN HÌNH CHO THỂ LOẠI ĐÃ HỌC * Chủ đề: Phù hợp với các chủ đề bài học của HK1, có thể tích hợp chủ đề. Ví dụ: Tôi và các bạn + Yêu thương và chia sẻ; Gõ cửa trái tim + Tôi và các bạn…; Quê hương yêu dấu + Những nẻo đường xứ sở… * Thể loại: 1 trong số các thể loại đã tìm hiểu của HK1. Cụ thể: truyện đồng thoại, thơ lục bát, du kí. KIỂU BÀI VIẾT: 1 trong số 2 kiểu bài cơ bản của HK1. Cụ thể: viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ, đoạn thơ.  MỨC ĐỘ CÂU HỎI: 1. Nhận biết; 2. Phân tích, suy luận; 3. Đánh giá, vận dụng.  KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG TRONG HỆ THỐNG CÂU HỎI: 1. Đọc hiểu hình thức văn bản: nhận diện ngôi kể, nhân vật, ngôn ngữ (từ ngữ: từ loại, cấu tạo từ; ngữ pháp: cấu trúc câu; biện pháp tu từ: ẩn dụ, hoán dụ, so sánh…); 2.Đọc hiểu nội dung: Nghĩa của từ ngữ; Ý nghĩa chi tiết trong văn bản; Đề tài, chủ đề văn bản; 3. Viết: Câu, đoạn (nội dung có liên quan đến văn bản đọc; Nói: Đề tài liên quan văn bản đọc


THAM KHẢO HSG NGỮ VĂN 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. THAM KHẢO HSG NGỮ VĂN 6


Dạy thêm văn 6 sách mới (Kết nối Kì 1)

  • 02/10/2021
  • 1310
  • 75

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Dạy thêm văn 6 sách mới (Kết nối Kì 1). Trong bài viết này xin giới thiệu Dạy thêm văn 6 sách mới (Kết nối Kì 1). Dạy thêm văn 6 sách mới (Kết nối Kì 1) là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy văn 6. Hãy tải ngay Dạy thêm văn 6 sách mới (Kết nối Kì 1). Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!.


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NGỮ VĂN 6 DÙNG CHUNG CHO CẢ 3 BỘ SGK Chân trời-Cánh diều-Tri thức

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NGỮ VĂN 6 DÙNG CHUNG CHO CẢ 3 BỘ SGK Chân trời-Cánh diều-Tri thức. Trong bài viết này xin giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NGỮ VĂN 6 DÙNG CHUNG CHO CẢ 3 BỘ SGK Chân trời-Cánh diều-Tri thức. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NGỮ VĂN 6 DÙNG CHUNG CHO CẢ 3 BỘ SGK Chân trời-Cánh diều-Tri thức là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy văn 6 . Hãy tải ngay ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NGỮ VĂN 6 DÙNG CHUNG CHO CẢ 3 BỘ SGK Chân trời-Cánh diều-Tri thức. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (HK2).doc

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án Tiếng Anh 6 Sách kết nối tri thức với cuộc sống-HK1. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án Tiếng Anh 6 Sách kết nối tri thức với cuộc sống-HK1. Giáo án Tiếng Anh 6 Sách kết nối tri thức với cuộc sống-HK1 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy học Tiếng Anh 6 Sách kết nối . Hãy tải ngay Giáo án Tiếng Anh 6 Sách kết nối tri thức với cuộc sống-HK1. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!.. Xem trọn bộ Trọn bộ giáo án lớp 6 sách kết nối đủ các môn


Tài liệu mới download

TỪ VỰNG ANH 7 NEW
  • 20/08/2021
  • 466
  • 55

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu