Anh Văn (512)

Giáo án ppt tiếng anh 4 unit 19

Giáo án ppt tiếng anh 4 unit 19 Unit 19: They’re in the park Lesson 1: 1,2,3 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ THI HỌC KÌ II TIẾNG ANH 7

ĐỀ THI HỌC KÌ II TIẾNG ANH 7 KIỂM TRA HK II - ĐÊ 1, 2 MÔN: TIẾNG ANH 7 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


20 đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anh 2022

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo form đề Hà Nội 20 đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anh 2022 Môn: tiếng anh  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 9 ôn thi vào 10

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 9 ôn thi vào 10 TENSES - THÌ Nắm vững ngữ pháp của chương trình học Anh văn lớp 9, các con đã có thể tương đối tự tin với vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình bởi chương trình tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông của chỉ xoay quanh những kiến thức này ở mức nâng cao hơn. Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Mẫu cấu trúc dùng trong nói và viết ielts

Mẫu cấu trúc dùng trong nói và viết ielts Cách trả lời các dạng câu hỏi How, what, where, when CẤU TRÚC PHẢI DÙNG ĐỂ ÁP DỤNG TRONG NÓI VÀ VIẾT  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Các cụm từ có thể áp dụng trong speaking ielts

Liệt kê một số cụm từ thường gặp và ví dụ HỌC CỤM TỪ SPEAKING TUẦN 1-2,  YÊU CẦU THUỘC CỤM TỪ GỐC NỀN TẢNG + 2 BẢNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỀ THI- NGÀY 11/5 SẼ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI THEO BỘ DỰ ĐOÁN ĐỀ  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Task 1 ielts writing đề thi 30/4/2020

Bài viết mẫu đề thi task 1 ielts writing Task 1: The graph gives information about coffee production in 4 different  countries from 1990 to 2010.—ĐỀ THI 30/4/2020 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1

ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1 KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ENGLISH GRAMMAR 9

ENGLISH GRAMMAR 9 HỆ THỐNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 I. Thì tiếng anh Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu