Đề thi vào lớp 10 (681)

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT 2019-2020

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2019 - 2020 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


THI HSG CẤP HUYỆN ANH 9

THI HSG CẤP HUYỆN  NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ THI MÔN  : tiếng Anh 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


BÀI TẬP ÔN THI VÀO LỚP 10 - 2022

Đề tuyển sinh vào lớp 10 dành cho các em học sinh. BÀI TẬP ÔN THI VÀO LỚP 10 - 2022 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tập đề ngữ văn ôn vào 10

45 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VĂN THI VÀO 10 ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Đề thi thử vào lớp 10 Tp Vinh

Đề thi thử vào lớp 10 Tp Vinh KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn thi: Toán  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


chuyên hóa quốc học huế 2020

QUỐC HỌC HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC Năm học 2020 - 2021 Khóa ngày 18 tháng 7 năm 2020 Môn thi: HÓA HỌC (CHUYÊN) Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10- ĐỀ SỐ 2 Năm học: 2022-2023 Thời gian: 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - LẦN 2 NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: TOÁN   Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 ĐỢT 2- KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu