Đề Ngữ Văn (271)

Kiểm tra 15 phút số 2

Kiểm tra 15 phút dạng trắc nghiệm Đề 2 Tiếng anh lớp 9 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN HSG 5/9/2022

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN HSG  Ngày 5/9/2022 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ THI THỬ VĂN 9

ĐỀ THI THỬ LỚP 10 THPT Năm học 2020-2021 Môn thi: NGỮ VĂN  1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NGỮ VĂN 8

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DẦU NĂM CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: NGỮ VĂN 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II văn 8

Giúp thầy cô trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn Đề kiểm tra cuối học kì II  Môn Ngữ Văn 8 Năm Học 2021-2022 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


20 ĐỀ ĐỌC HIỂU NGỮ VĂN 8 KÌ 2

20 ĐỀ ĐỌC HIỂU NGỮ VĂN 8 KÌ 2 ĐỀ ĐỌC HIỂU MÔN: NGỮ VĂN 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề Ngữ Văn 8 năm học 2021 -2022

Đề thi Ngữ văn 8 cuối học kì II  Năm học 2021 - 2022 Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


20 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI VÀO 1O

20 ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THƯỜNG GẶP  TRONG ĐỀ THI VÀO 1O MÔN: NGỮ VĂN 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề Ngữ văn 8

Bài kiểm tra ngữ văn kì 2 Có Lời giải Môn: Ngữ văn 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2021 - 2022 Môn: NGỮ VĂN 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

comparisons.pptx
  • 15/12/2021
  • 40
  • 6

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu