Giáo án PPT (273)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Giáo án PowerPoint Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh,thân thiện 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài giảng Tin 6 KNTT_Bài 15_Thuật toán

Bài giảng Tin 6 KNTT Bài 15_Thuật toán Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Phong tục ngày tết của dân tộc Việt Nam

Giáo án PowerPoint Phọng tục tết cổ truyền của người việt nam 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Amusemrnt park- anh văn hè

Tiếng Anh mở rộng lớp 3 Amusemrnt park- anh văn hè Môn: Tiếng anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài tập bổ trợ tiếng anh 10 Unit 7

Bài tập bổ trợ tiếng anh 10 UNIT 7: VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS Môn: Tiếng anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Ngữ pháp N1 tiếng Nhật

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật Cấp độ N1 Môn: Tiếng nhật 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tiếng anh lớp 4 unit 14 lesson 1.1

Giáo án powerpoint Tiếng anh lớp 4 unit 14 lesson 1.1 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Các tộc người ở Việt Nam

Các tộc người ở Việt Nam Giới thiệu tên gọi, chức năng và văn hóa sử dụng 15-20 đồ vật trong ngôi nhà của người Chăm. 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 1- Nghe và nói- Hương

Tiết nói và nghe văn 6 bài 1 cánh diều Bài 1- Nghe và nói- Hương Môn: Ngữ văn 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Starter lesson 1

FAMILY and FRIENDS 1 National Edition  Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

On lop 3
  • 10/03/2022
  • 47
  • 9
superlatives.pptx
  • 15/12/2021
  • 75
  • 30

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu