Vật lí (93)

Đề thi chính thức vật lý năm 2020

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


20 chủ đề lý thuyết Vật lý

20 chủ đề lý thuyết Vật lý Có đáp án Môn: Vật lý 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ THI VẬT LÝ 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Vật lí 9

Giáo án Vật lí 9 Học kì 1 Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 9 HỌC KÌ II

Giáo án CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 9 HỌC KÌ II Tiết 33. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Vật lí 8

Giáo án Vật lí 8 Năm 2015-2016 Full theo kế hoạch, 2 cột đầy đủ nhất Môn: Vật lí  1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


LÝ 9 PTNL

LÝ 9 PTNL Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN. MÔN: VẬT LÍ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề kiểm tra 45 phút vật lí 8 hk2

kiểm tra vật lí 8 có ma trận Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 Môn: Vật Lí 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án vật lí lớp 11 Soạn theo CV5512

Giáo án vật lí lớp 11 Soạn theo CV5512 Môn: Vật Lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Công nghệ 8 CV 5512

Giáo án Công nghệ 8  CV 5512 PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Môn: Công nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu