Vật lí (100)

400 câu đề vật lí

400 câu đề vật lí Giúp học sinh thi vào 10 Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án phụ đạo vật lí 8

Giáo án phụ đạo vật lí 8 Năm học 2022-2023 Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II VẬT LÍ 9

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2022 - 2023  MÔN:  Vật Lí 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án phụ đạo vật lý 8

Giáo án phụ đạo vật lý 8 Năm học 2022-2023 Môn: Vật lý 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT  NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Lý 10 - Thi Giữa Kỳ 2 - ĐỀ 1

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Chương IV Vật lý 12: Dao động và sóng điện từ

CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 3. SÓNG ĐIỆN TỪ Môn: Vật lý 12 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề thi chính thức vật lý năm 2020

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


20 chủ đề lý thuyết Vật lý

20 chủ đề lý thuyết Vật lý Có đáp án Môn: Vật lý 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ THI VẬT LÝ 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

File nghe ILSW6-U9.mp3
  • 10/12/2021
  • 84
  • 21

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu