Vật lí (85)

Giáo án vật lí lớp 11 Soạn theo CV5512

Giáo án vật lí lớp 11 Soạn theo CV5512 Môn: Vật Lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Công nghệ 8 CV 5512

Giáo án Công nghệ 8  CV 5512 PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Môn: Công nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án vật lí học kì 2

Giáo án vật lí học kì 2 Tiết 19: CÔNG CƠ HỌC Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - VẬT LÍ 8

Giáo án vật lí 8 Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Năm học 2021-2022 Môn: Vật lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN VẬT LÍ LỚP 8,9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN VẬT LÍ LỚP 8,9 HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LỰC VÀ ÁP SUẤT - VẬT LÍ 8

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LỰC VÀ ÁP SUẤT Bài tập khó và rất hay có đáp án giải chi tiết Môn: Vật Lí 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án vật lý 9 HK1

Giáo án chuẩn lớp 9 HK1 PHẦN I : ĐIỆN HỌC Chủ đề 1:  MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN MÔN: VẬT LÍ 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


BÀI 14: PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG

Kế hoạch bài dạy môn KHTN 7 Năm Học 2022 - 2023 BÀI 14: PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


BÀI 10: BIÊN ĐỘ, TẦN SỐ, ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM

Kế hoạch bài dạy môn KHTN 7 Năm Học 2022 - 2023 BÀI 10: BIÊN ĐỘ, TẦN SỐ, ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


BÀI 9: SỰ TRUYỀN ÂM

Kế hoạch bài dạy môn KHTN 7 Năm Học 2022 - 2023 BÀI 9: SỰ TRUYỀN ÂM 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu