Địa lí (63)

Đề thi vào lớp 10 môn địa lí

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT  NĂM 2020 - 2021 Bài thi môn: ĐỊA LÍ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 11 khu vực đông nam á

Giáo án PowerPoint  Bài 11 khu vực đông nam á Môn: Địa Lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐHQGHN - ĐỊA LÝ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐHQGHN - ĐỊA LÝ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Môn: Địa lý 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề cương ôn tập địa lí 9 hk2

Đề cương ôn tập địa lí 9 hk2 File Word Môn: Địa lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề cương ôn tập địa 9

Đề cương ôn tập địa 9 Tuần 19 Môn: Địa lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I – LỚP 8

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I – LỚP 8 NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN ĐỊA LÍ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


1090 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12

TỔNG HỢP 1090 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 THEO BÀI Chúc các bạn thi thật tốt Môn: Địa lí 12 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Powerpoint Địa lí 6 Kết nối tri thức

Powerpoint Địa lí 6 Kết nối tri thức  Bài 13 CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT KHOÁNG SẢN Môn: Địa lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 11. Dân cư và Đặc điểm kinh tế Khu vực Nam Á

Giáo án Popewr Point Bài 11. Dân cư và Đặc điểm kinh tế Khu vực Nam Á Môn: Địa lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 10 .Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á- Đia lí 8

Popewr point Bài 10  Điều kiện tư nhiên khu vực Nam Á Môn: Địa lí 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu