Lớp 8 (826)

TỔNG HỢP KIẾN THỨC 8 LÊN 9

TỔNG HỢP KIẾN THỨC 8 LÊN 9 File Word Môn: Tiếng anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Chung kết cấp trường - tỉnh Nghệ An

Chung kết cấp trường - tỉnh Nghệ An File PDF 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 8 GIỮA HỌC KÌ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 8 GIỮA HỌC KÌ II File Word Môn: Địa lí 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề tham khảo kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề tham khảo kiểm tra học kì 1  Năm học 2022-2023 Môn: Tiếng anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TUYỂN TẬP 100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

TUYỂN TẬP 100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  ENGLISH PRACTICE 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề thi học kỳ 1 tiếng anh lớp 8

Đề thi học kỳ 1 tiếng anh lớp 8 Năm học 2017-2018 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài Tập Kiểm Tra Các Thì Trong Tiếng Anh

Bài Tập Kiểm Tra Các Thì Trong Tiếng Anh Trong đây là bao gồm các thì tiếng anh cơ bản, phù hợp với học sinh THCS Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Lý thuyết và bài tập Hoá 8

Lý thuyết và bài tập hoá 8 CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ MÔN: HÓA HỌC 8  1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Anh 8 - Unit 1(Test 15mins)

Anh 8 - Unit 1(Test 15mins) Có đáp án Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Kế hoạch giáo dục bộ môn Ngữ văn 8 21-22

KH bộ môn được xây dựng chi tiết, có mục tiêu cần đạt theo hướng phát triển năng lực HS KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC MÔN: NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC: 2021– 2022 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu