Hóa học (62)

Hóa lớp 9 Bài 19 Sắt

Giáo án PowerPoint Bài 19: Sắt Môn: Hóa lớp 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


GIÁO ÁN ANKAN TIẾT 1

GIÁO ÁN ANKAN TIẾT 1 CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO Môn: HÓA 11 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Đề cương HK2 Hóa lớp 11

Đề cương HK2 Hóa lớp 11 Năm học 2018-2019 Môn: Hóa 11 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Hóa 10 Đề KTRA giữa Kì 2

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN HÓA– LỚP 10 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


CHỦ ĐỀ CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON

CHỦ ĐỀ CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON 3 Tiết Môn: Hóa học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ OXI HÓA HỌC 8

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ OXI HÓA HỌC 8 (6 TIẾT) Môn: Hóa học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài tập trắc nghiệm hoá học

Tổng hợp các câu trắc nghiệm hoá học 9 CHỦ ĐỀ OXIT Môn: Hóa học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HÓA - LỚP 11 – HKII

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HÓA - LỚP 11 – HKII GV thực hiện: ĐỖ THỊ NỤ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Cơ sở hóa học lượng tử

Cơ sở hóa học lượng tử Chương 1: Sự hình thành của lý thuyết lượng tử Môn: Hóa Học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Hóa học vô cơ tập 1

Hóa học vô cơ tập 1 Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong hóa học Môn: Hóa Học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

ANH 10-REVISION 4
  • 17/07/2022
  • 129
  • 2
đề thi văn
  • 29/03/2022
  • 54
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu