Hóa học (37)

Đề 9 giữa kì 2 môn hóa 10

Đề giữa kì hóa Đề 9 giữa kì 2 môn hóa 10 Môn: Hóa học Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Chuyên đề Hóa 8 _ Gọi tên chất theo IUPAC

Chuyên đề Hóa 8 _ Gọi tên chất theo IUPAC Gọi tên các chất Hóa học theo tên Quốc tế Hợp chất Hóa học, gọi tên theo chương trình giáo dục phổ thông mới Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Hóa 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Hoá học 9 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dành cho 1 số bạn tham khảo nhé! Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


giáo án hay

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. giáo án hay MỞ ĐẦU MÔN HOÁ HỌC   HS biết được: + Hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan trọng và bổ ích. Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah


chủ đề 3 các thể của chất - bài 5 sự đa dạng của chất

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Nêu sự đa dạng của chất Đặng điểm cơ bản ba thể của chất cho ví dụ CHỦ ĐỀ 3. CHẤT BÀI 5: SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT Môn học: KHTN - Lớp: 6


chủ đề 3 các thể của chất - bài 5 sự đa dạng của chất

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Nêu sự đa dạng của chất Đặng điểm cơ bản ba thể của chất cho ví dụ CHỦ ĐỀ 3. CHẤT BÀI 5: SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT Môn học: KHTN - Lớp: 6


bai giang khtn

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. bai giang khtn BÀI 6. TÍNH CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT HÓA HỌC   


bai 5 sách cánh diều

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. bai 5 sách cánh diều CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT BÀI 5: SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT  


đề khảo sát học sinh giỏi môn Hoá học 8

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. đây là đề hsg môn Hoá học 8 PGD thành phố của tnhr Thái Bình ra, đề có mức độ phân hoá cao đề khảo sát học sinh giỏi môn Hoá học 8 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG


Hóa học 9(Ôn thi hsg)

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Ôn học sinh giỏi hóa 9 Hóa học 9(Ôn thi hsg) 100 ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu