Công nghệ (55)

Bài giảng trang phục và thời trang

Bài giảng trang phục và thời trang Bài 9 lớp 6 Môn: Công nghệ 6 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Các mẫu thiết kế của học sinh lớp 6D

Bài giảng trang phục và thời trang Các mẫu thiết kế của học sinh lớp 6D 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài giảng trang phục và thời trang lớp 6c

Bài giảng trang phục và thời trang Các bài vẽ thiết kế của học sinh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Các mẫu thiết kế thời trang của học sinh lớp 6B

Thiết kế thời trang Các mẫu thiết kế của học sinh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 10 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi tiết 2

Giáo án PowerPoint Bài 10 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi ( tiết 2) Môn: Công nghệ 7 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Mô hình kết nối Bkav Webservice

Mô hình kết nối Bkav Webservice  Hoa đơn điện tử tích hợp Môn: Công nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Cơ sở Tự nhiên Năng lượng

Cơ sở Tự nhiên ở tiểu học Fundamental natural science at primary school Cơ sở Tự nhiên Năng lượng  Môn: Công nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Công nghệ 8 CV 5512

Giáo án Công nghệ 8  CV 5512 PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Môn: Công nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Phân phối chương trình Công nghệ 6

Phân phối chương trình công nghệ 6 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN: CÔNG NGHỆ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài 1 Công nghệ 6 Khái quát về nhà ở

Giáo án Power Point Công nghệ 6 Bài 1 Khái quát về nhà ở Môn: Công Nghệ 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu