Toán Học (224)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 CUỐI HỌC KÌ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 CUỐI HỌC KÌ II NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11  (Kèm theo Công văn số 636/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2022 của Sở GDĐT Quảng Nam) Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Các dạng bài tập toán 9 lên 10

Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 VẤN ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC MÔN: TOÁN 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


BỘ ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN THPT CÁC TỈNH TRÊN CẢ NƯỚC NĂM HỌC 2020-2021 MÔN TOÁN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TOÁN 10- ĐỀ SỐ 1

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH TOÁN 10- ĐỀ SỐ 1 Năm học: 2022-2023 Thời gian : 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


phân phối chương trình lớp 10

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 10 ( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 1. Phân chia theo năm học, học kỳ và tuần của sở Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP VÀ LUYỆN THI TOÁN 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP VÀ LUYỆN THI TOÁN 9 HỆ THỐNG CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TOÁN 9 VẤN ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ-LỚP 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ-LỚP 11 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 CHI TIẾT MÔN: TOÁN 11 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Math worksheet

Math worksheet Kuta Software - Infinite Geometry  Angles and Their Measures Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH TOÁN LỚP 10

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH TOÁN LỚP 10  LẦN 1- Năm học: 2022-2023 Thời gian: 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Đề thi thử lần 1 vào lớp 10 THPT

Đề thi thử lần 1 vào lớp 10 THPT Năm học 2022 - 2023 Môn: Toán Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu