Địa lí 6 (7)

KHGD môn Lịch sử - Địa lí 6 bộ sách Kết nối tri thức

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KHGD được làm theo công văn 5512 có sáng tạo theo yêu cẩu của Sở GDHD KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ-  LỚP 6 (Năm học 2021- 2022) Cả năm: 105 tiết Phân môn Lịch sử 6: 53 tiết Phân môn Địa lý 6:  52 tiết A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 6 Cả năm: 53 tiết Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần =  36 tiết Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 6 Cả năm: 52 tiết                                      Học kì I: 18 tuần  x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Học kì  II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34  tiết


POWER POINT Địa lí 6 sách Kết nối tri thức năm học 2021 2022 Miễn phí

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Kết nối tri thức năm học 2021 2022 Miễn phí của Dự án nhóm Giáo án miễn phí Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí - GDCD THCS. Thầy (cô) hãy vào link dưới đây để nhận thêm Văn - Sử - Địa - GDCD cấp THCS! Trong bài viết này xin giới thiệu trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Kết nối tri thức năm học 2021 2022 Miễn phí là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Địa lí 6. Hãy tải ngay trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Kết nối tri thức năm học 2021 2022 Miễn phí. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo Án Địa lí 6 Word sách cánh diều Miễn phí

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Cánh diều năm học 2021 2022 Miễn phí của Dự án nhóm Giáo án miễn phí Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí - GDCD THCS. Thầy (cô) hãy vào link dưới đây để nhận thêm Văn - Sử - Địa - GDCD cấp THCS! Trong bài viết này xin giới thiệu trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Cánh diều năm học 2021 2022 Miễn phí là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Địa lí 6. Hãy tải ngay trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Cánh diều năm học 2021 2022 Miễn phí. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!. Xem trọn bộ Trọn bộ Giáo án bản word, POWER POINT Địa lí 6 sách Cánh diều năm học 2021 2022 Miễn phí


Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lí 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lí 6


GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6–SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6–SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG. Trong bài viết này xin giới thiệu GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6–SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG. GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6–SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy  văn. Hãy tải ngay GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6–SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG . Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!    


KIỂM TRA ĐỊA 1 TIẾT KÌ 1 LỚP 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KIỂM TRA ĐỊA 1 TIẾT KÌ 1 LỚP 6 KIỂM TRA 45 PHÚT   I . MỤC TIÊU:  HS đạt được: 1. Kiến thức: Vận dụng những kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 5 để làm đúng yêu cầu của đề.  2. Kĩ năng: Trình bày, phân tích, giải thích, vẽ hình, tính tỉ lệ. 3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc tự giác làm bài. 4. Năng lực, phẩm chất: * Năng lực: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, ... * Phẩm chất: trung thực


Giáo án địa lí 6 sách kết nối

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án địa lí 6 sách kết nối. Giáo án môn Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu giáo án chuẩn theo Công văn 5512 để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch bài dạy, chuẩn bị cho các tiết học trên lớp đạt kết quả cao nhất.


Tài liệu mới download

dddddddddddddddd
  • 04/04/2024
  • 13
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu