Địa lí 9 (8)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7-8-9 NĂM HỌC 2021 2022

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 (Điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Áp dụng năm học 2020-2021 Cả năm: 36 tuần (68 tiết) Học kì 1: 19 tuần (34 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì I)     Học kì 2: 17 tuần (30 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì II) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 (Điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Áp dụng năm học 2020-2021 Cả năm: 36 tuần (50 tiết) Học kì 1: 19 tuần (16 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì I)   Học kì 2: 17 tuần (30 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì II)  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 (Điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Áp dụng từ năm học 2020-2021 Cả năm: 36 tuần (52 tiết) Học kì 1: 19 tuần (34 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì I)  Học kì 2: 17 tuần (14 tiết + 2 tiết KT giữa kì và cuối kì II) 


POWER POINT Địa lí 9 năm học 2021 2022

  • 25/08/2021
  • 7833
  • 36

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. POWER POINT Địa lí 9 năm học 2021 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu POWER POINT Địa lí 9 năm học 2021 2022. POWER POINT Địa lí 9 năm học 2021 2022 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Địa lí 9. Hãy tải ngay POWER POINT Địa lí 9 năm học 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án bồi dưỡng sinh giỏi địa lí 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG Môn: Địa Lí - Lớp 9 Giáo Viên: Hà Thị Thu Quỳnh Buổi Ngày dạy Nội dung Điều chỉnh bổ sung 1 Trái Đất và các thành phần tự nhiên cấu tạo nên TĐ. 2 Trái Đất và các thành phần tự nhiên cấu tạo nên TĐ. 3 Địa lí tự nhiên Việt Nam 4 Địa lí tự nhiên Việt Nam 5 Địa lí tự nhiên Việt Nam 6 Địa lí dân cư - xã hội Việt Nam 7 Địa lí kinh tế Việt Nam 8 Địa lí kinh tế Việt Nam 9 Địa lí kinh tế Việt Nam 10 Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam 11 Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam 12 Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam 13 Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam 14 Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam 15 Kĩ năng sử dụng Atlat Địa Lí 16 Kĩ năng vẽ, nhận xét biểu đồ 17 Giải, làm quen đề 18 Giải, làm quen đề 19 Giải, làm quen đề 20 Giải, làm quen đề Người lập kế hoạch


BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 HAY VÀ KHÓ

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 HAY VÀ KHÓ. Trong bài viết này xin giới thiệu BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 HAY VÀ KHÓ. BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 HAY VÀ KHÓ là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy ĐỊA LÝ LỚP 9 . Hãy tải ngay BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 HAY VÀ KHÓ. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Kế hoạch bài dạy địa 9 CV 5512 bản chuẩn

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Kế hoạch bài dạy địa 9 CV 5512 bản chuẩn. Trong bài viết này xin giới thiệu Kế hoạch bài dạy địa 9 CV 5512 bản chuẩn. Kế hoạch bài dạy địa 9 CV 5512 bản chuẩn là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy địa 9. Hãy tải ngay Kế hoạch bài dạy địa 9 CV 5512 bản chuẩn. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


KHBD ĐỊA LÝ 9 -Cv 5512

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KHBD ĐỊA LÝ 9 -Cv 5512. Trong bài viết này xin giới thiệu KHBD ĐỊA LÝ 9 -Cv 5512. KHBD ĐỊA LÝ 9 -Cv 5512 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy ĐỊA LÝ 9. Hãy tải ngay KHBD ĐỊA LÝ 9 -Cv 5512. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án Bồi dưỡng HSG Địa Lí 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án Bồi dưỡng HSG Địa Lí 9 Xem trọn bộ: Giáo án Địa lí 6,7,8,9,10,11,12 chuyên đề,CV5512, PTNL


Giáo án địa lí 9 theo CV 5512

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Tài liệu mới download

Unit 1 - E12
  • 21/07/2023
  • 10
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu