luyện thi (1)

500 BÀI TẬP HÓA CÁC DẠNG 8+ HAY + VÀ KHÓ MỚI NHẤT

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. 500 BÀI TẬP HÓA CÁC DẠNG 8+ HAY + VÀ KHÓ MỚI NHẤT 500 BÀI TẬP HÓA CÁC DẠNG 8+ HAY VÀ KHÓMỚI NHẤT 2019 GIẢI CHI TIẾTHƯU CƠ (200 BÀI)50 bài toán hay và khó về este đa chức50 bài toán hay và khó về hỗn hợp chứa este và các hợp chất chứa C-H-O.50 BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ VỀ HỖN HỢP CHỨA CÁC CHẤT PHỨC TẠP50 bài toán hay và khó về hỗn hợp chứa peptit và esteVÔ CƠ (300 BÀI)50 bài toán hay và khó về HNO3100 bài toán hay và khó về (H+ trong NO3-) có khí H2 thoát ra100 bài toán hay và khó về (H+ trong NO3-) KHÔNG có khí H2 thoát ra50 bài toán hay và khó liên quan tới hỗn hợp kết tủa (Al(OH)3; BaSO4; BaCO3; CaCO3)PHẦN 3 (100 BÀI)100 CÂU BÀI TẬP ĐỒ THI NÂNG CAO


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu