Tài liệu upload bởi Hoàng Minh Vương (12)

ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN- TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10- ĐỀ SỐ 2 Năm học: 2022-2023 Thời gian: 120 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TOÁN TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - LẦN 2 NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: TOÁN   Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH-TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 ĐỢT 2- KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA NGÀY 22+23/04/2022 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 2

ĐÁP ÁN NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 2 ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH 10 Năm học: 2021 - 2022 Môn: VĂN Lớp: 9 Thời gian: 120 phút  Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 2

ĐỀ NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 2 THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - LẦN 2 NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 1

ĐÁP ÁN NGỮ VĂN -TS10-HCM-LẦN 1 KÌ THI  THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 1

ĐỀ NGỮ VĂN TS10-HCM-LẦN 1 KÌ THI  THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022- 2023 Môn thi: NGỮ VĂN Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1

ĐỀ TIẾNG ANH - TS10-HCM-LẦN 1 KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

ĐỌC HIỂU VĂN 8
  • 28/03/2022
  • 33
  • 4

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu