family (1)

family-tree

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giới thiệu các thành viên trong gia đình và nghề nghiệp của mỗi người Các thành viên trong gia đình: Mum, Dad, Grandma, Grandpa, Sister, Brother, Aunt, Uncle, Cousin. Nghề nghiệp: teacher, pupil, fireman, housewife, pilot, doctor, farmer, policeman.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu