Hình học 9 (1)

Hình học 9-chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Các PP chứng minh 3 điểm thẳng hàng. MỤC LỤC 10 phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng. 2 Ví dụ minh họa. 2 Dạng 1: chứng minh qua 3 điểm xác định một góc bẹt (tổng hai góc chung đỉnh bằng 180 độ)  2 Dạng 2:  Sử dụng tính chất đường chéo của hình đặc biệt (vd: hình bình hành). 4 Dạng 3: Sử dụng tính chất về tâm và đường kính của đường tròn.. 4 Dạng 4: Tiên đề Ơ-Clit: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 4 Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho. 6 Một số bài tập. 11  


Tài liệu mới download

Giáo án Anh 8 CV5512
  • 27/10/2022
  • 87
  • 18

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu