Lịch sử 6 (10)

BÀI 4. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI (KNTT)

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Bài soạn theo mẫu của Sở GDHD yêu cầu


KHGD môn Lịch sử - Địa lí 6 bộ sách Kết nối tri thức

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KHGD được làm theo công văn 5512 có sáng tạo theo yêu cẩu của Sở GDHD KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ-  LỚP 6 (Năm học 2021- 2022) Cả năm: 105 tiết Phân môn Lịch sử 6: 53 tiết Phân môn Địa lý 6:  52 tiết A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 6 Cả năm: 53 tiết Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần =  36 tiết Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 6 Cả năm: 52 tiết                                      Học kì I: 18 tuần  x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Học kì  II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34  tiết


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ Năm học 2021 -2022 LỚP 6,7,8,9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN  LỊCH SỬ  Năm học 2021 -2022 LỚP 6,7,8,9 CẢ NĂM: 35 TUẦN, 52 TIẾT


Giáo án điện tử lịch sử 6 bài khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án điện tử lịch sử 6 bài khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Phân phối phân môn sử 6 của sách chân trời sáng tạo

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. phân phối phân môn sử 6 của sách chân trời sáng tạo


Bài 14. Lịch sử 6. Bộ sách Kết nối tri thức

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. BÀI 14. NHÀ NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức. - Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên lược đồ treo tường. - Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc. - Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. 2. Về năng lực. - Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV. - Tìm hiểu sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.


PPCT Lịch sử 6 sách kết nối

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. PPCT Lịch sử 6 sách kết nối. Thầy cô tham khảo. Tiết lịch sử địa phương tùy theo nội dung mỗi địa phương thầy cô điều chỉnh lại.


Phụ lục I - môn lịch sử 6 Kết nối tri thức

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Phụ lục I - môn lịch sử 6 Kết nối tri thức


Phân phối chương trình lịch sử lớp 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi kiểm tra kì 2 môn Lịch sử 6

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Tài liệu mới download

dddddddddddddddd
  • 04/04/2024
  • 13
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu