Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật,muôn loài. (1)

NLVH - HSG 9

Đề bài: ''Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật,muôn loài'' (Ý nghĩa văn chương – Hoài Thanh). Hãy làm sáng tỏ qua các đoạn trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu