phrasal verb (1)

Tổng hợp phrasal verb theo chủ đề

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Tổng hợp Phrasal Verb theo chủ đề PHRASAL VERB LÀ GÌ? Định nghĩa chung là một cụm từ bao gồm động từ + trạng từ/giới từ và hoạt động tương tự 1 động từ trong câu. TỔNG HỢP PHRASAL VERB THEO TOPIC


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu