Tài liệu upload bởi trade (3)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh_lớp 9_ Chương I Khai quát về cơ thể người

Tài liệu giành cho giáo viên Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh lớp 8 và 9  Chương 1 khái quát về cơ thể người Môn: Sinh học Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh_lớp 9_ Chương II Vận động

Tài liệu giành cho giáo viên và học sinh Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn sinh học lớp 8 và 9 Chương II Vận động Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 8

Tài liệu giành cho học sinh, giáo viên Môn sinh học lớp 8 và 9 Bồi dưỡng học sinh giỏi Nhằm giúp Thầy cô và các bạn học sinh cập nhật được các tài liệu mới, và trao đổi tài liệu thuận tiện. CLB HSG Hà nội xin mời Thầy cô và các bạn vào nhóm Zalo: https://zalo.me/g/kppvph801 để được tải các tài liệu mới nhất miễn phí ah.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu