Đối xử với bản thân bằng lí trí, đối xử với người khác bằng tấm lòng. (1)

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HSG 9

Đề bài: Ngạn ngữ Nga có câu: “Đối xử với bản thân bằng lí trí, đối xử với người khác bằng tấm lòng”. Trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu ngạn ngữ trên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu