Lịch sử 9 (11)

GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17.  Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí  GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17. Trong bài viết này xin giới thiệu GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17. GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy học. Hãy tải ngay GIÁO ÁN SỬ 9 - BÀI 17 Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!!


Đề kiểm tra trắc nghiêm sử 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Đề kiểm tra trắc nghiêm sử 9. Trong bài viết này xin giới thiệu Đề kiểm tra trắc nghiêm sử 9. Đề kiểm tra trắc nghiêm sử 9 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy sử 9 . Hãy tải ngay Đề kiểm tra trắc nghiêm sử 9. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!. Xem trọn bộ Powerpoint Discovery Tiếng anh lớp 6 theo CV 5512


267 trang Giáo án Lich sử 9 CV 5512 cả năm

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. 267 trang Giáo án Lich sử 9 CV 5512 cả năm. Trong bài viết này xin giới thiệu 267 trang Giáo án Lich sử 9 CV 5512 cả năm. 267 trang Giáo án Lich sử 9 CV 5512 cả năm là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Lich sử 9 . Hãy tải ngay 267 trang Giáo án Lich sử 9 CV 5512 cả năm. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


180 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO LỊCH SỬ 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. 180 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO LỊCH SỬ 9. Trong bài viết này xin giới thiệu180 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO LỊCH SỬ 9. 180 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO LỊCH SỬ 9 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy lịch sử 9. Hãy tải ngay POWER POINT lịch sử 9 kì 1 năm học 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án ÔN THI VÀO LỚP 10 Môn LỊCH SỬ

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 Môn Lịch sử 9  Năm học: 2019 – 2020 Trong tài liệu này gồm có 4 nội dung: Thứ nhất: Những kiến thức trọng tâm toàn bộ lịch sử việt nam và thế giới (từ trang 3 – trang 30) Thứ hai: Hệ thống bài tập trắc nghiệm theo bài (từ trang 31 – trang 58) Thứ ba: Hệ thống bài tập theo chủ đề (từ trang 59 – trang 82) Thứ tư: bài tập trắc nghiệm theo đề cương của Sở giáo dục (từ trang 83 đến 89) Dặn dò: Cố gắng tự học, sắp xếp thời gian biểu hợp lí để tự làm bài tập, không cần chờ cô yêu cầu thì mới làm.  Nếu câu nào không biết chắc chắn thì hỏi bạn hoặc cô giáo….


Giáo án sử 9 theo công văn 3280 năm học 2021 2022

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án sử 9 theo công văn 3280 năm học 2021 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án sử 9 theo công văn 3280 năm học 2021 2022. Giáo án sử 9 theo công văn 3280 năm học 2021 20222 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy vật sử 9. Hãy tải ngay Giáo án sử 9 theo công văn 3280 năm học 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!. 


GIÁO ÁN DẠY BỒI DƯỠNG HSG 9 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021 2022

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. GIÁO ÁN DẠY BỒI DƯỠNG HSG 9 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu GIÁO ÁN DẠY BỒI DƯỠNG HSG 9 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021 2022. GIÁO ÁN DẠY BỒI DƯỠNG HSG 9 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021 2022 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy LỊCH SỬ. Hãy tải ngay GIÁO ÁN DẠY BỒI DƯỠNG HSG 9 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!  


Đề thi học sinh giỏi Lịch sử 9 NĂM HỌC 2020-202

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP ĐỀ HSG ANH 8 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2021 2022 ( CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN). Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.


Giáo án lịch sử 9 học kì 2 theo định hướng ptnl học sinh

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Giáo án lịch sử 9 học kì 2 theo định hướng ptnl học sinh Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án lịch sử 9 học kì 2 theo định hướng ptnl học sinh. Giáo án lịch sử 9 học kì 2 theo định hướng ptnl học sinh là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Sử 9. Hãy tải ngay Giáo án lịch sử 9 học kì 2 theo định hướng ptnl học sinh. https://giaoanxanh.com/ nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9. Tài liệu rất hữu ích cho ôn thi HSG lịch sử. Xem trọn bộ: Giáo án lịch sử 6,7,8,9,10,11,12 chuyên đề,CV5512, PTNL  


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu