các thì trong tiếng anh (1)

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ( CÓ ĐÁP ÁN)

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ( CÓ ĐÁP ÁN) Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là thì dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động, sự việc đang diễn ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước một hành động, sự việc khác.


Tài liệu mới download

SACH READING
  • 30/03/2022
  • 59
  • 0

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu