Đề cương ôn tiếng anh THPT theo ma trận hay

CLB HSG Sài Gòn xin gửi đến bạn đọc Đề cương ôn tiếng anh THPT theo ma trận hay. Đề cương ôn tiếng anh THPT theo ma trận hay là tài liệu quan trọng, hữu ích cho việc dạy nghe đọc Anh. Đây là bộ tài liệu rất hay giúp đạt kết quả cao trong học tập. Hay tải ngay Đề cương ôn tiếng anh THPT theo ma trận hay. CLB HSG Sài Gòn luôn đồng hành cùng bạn. Chúc bạn thành công!!!!.

# Tài liệu Views Downloads
1 Question 3.Cụm từ và thành ngữ cố định.doc 219 55 Download
2 Question 2. Tag questions HS.doc 67 30 Download
3 question 1. TỪ LOẠI .HS.doc 58 26 Download
4 Question 13. Câu bị động.docx 51 27 Download
5 question 4. giới từ.doc 32 24 Download
6 ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU GV.doc 38 21 Download
7 Question 8.phrasal verbs.doc 43 27 Download
8 Question 8.phrasal verbs .HS2.doc 33 24 Download
9 Question 9. SỰ PHỐI THÌ.HS.doc 49 25 Download
10 Question 7. Trật tự tính từ.HS.doc 32 25 Download
11 Question 4. Giới từ.GV.doc 31 22 Download
12 QUESTION 5.1 CÙNG TRƯỜNG NGHĨA.doc 30 20 Download
13 ĐẢO NGỮ GV.doc 37 27 Download
14 Question 2. tag question lấy ld.docx 29 18 Download
15 Question 9. Sự phối thì.doc 40 22 Download
16 CÁC CÁ DIỄN ĐẠT CÂU GV.doc 39 22 Download
17 Question 10. GV.Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian - Copy.doc 28 19 Download
18 QUESTION 20.21 PHÁT ÂM GV.doc 40 22 Download
19 Question 18.19 phát âm gv.doc 32 18 Download
20 Question 18.19 phát âm hs.doc 26 18 Download
21 QUESTION 13. GV-CÂU BỊ ĐỘNG.doc 34 22 Download
22 QUESTION 13. HS-CÂU BỊ ĐỘNG.doc 33 18 Download
23 QUESTION 12.GV- TỪ VỰNG-CỤM TỪ CỐ ĐỊNH - Copy.doc 31 22 Download
24 QUESTION 12.HS- TỪ VỰNG-CỤM TỪ CỐ ĐỊNH.doc 25 21 Download
25 Question 14. HS.Hiện tại phân từ.doc 28 20 Download
26 QUESTION 15. HS SO SÁNH.doc 30 21 Download
27 QUESTION 15. GV SO SÁNH.doc 35 22 Download
28 Question 2. Tag .GV.doc 25 14 Download
29 Question 7. Trật tự tính từ.GV.doc 30 18 Download
30 Question 9. Sự phối thì GV.doc 22 18 Download
31 QUESTION 16.17 GV.TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP.doc 32 21 Download
32 QUESTION 16.17 HS.THG TIẾP.doc 25 17 Download
33 Question 1. TỪ LOẠI .GV.KEY CHI TIẾT.doc 28 19 Download
34 Question 10. HS.Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.docx 20 14 Download
35 Question 6.LIÊN TỪ .HS.docx 18 15 Download
36 Question 5. các từ cùng trường nghĩa.docx 20 12 Download
37 TỔNG ÔN CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP (237 Trang).docx 38 22 Download
38 THỨC GIẢ ĐỊNH GV.docx 27 16 Download
39 Question 6.LIÊN TỪ.docx 23 15 Download
40 Question 14. GV.Hiện tại phân từ.docx 22 17 Download
41 QUESTION 20.21 PHÁT ÂM HS.docx 23 14 Download
42 CÂU TƯỜNG THUẬT.docx 36 20 Download
43 Question 1.từ loại 2 lấy làm đề.docx 23 14 Download
44 Question 4. Giới từ.HS.doc 36 19 Download

Bộ sưu tập cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Không có bộ sưu tập nào

Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu